การออกแบบระบบและประดิษฐ์โครงสร้าง

บจก. เอเบ็กซ์ไฮดรอลิคส์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง มีทีมวิศวกรผู้ชำนาญด้านการออกแบบระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Power unit ทั่วไปหรือระบบที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ทีมวิศวกรของเราจะทำงานร่วมกับทีมวิศกรลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบรวมถึงการประดิษฐ์ระบบใหม่ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด

การติดตั้งและการเดินท่อหรือสาย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทีมวิศวกรของเรามีความพร้อมและความสามารถที่จะปฏิบัติงาน on-site ติดตั้งหน้างาน และให้บริการงานติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องอัตราการไหล การลดอัตราการสูญเสียความดัน และการป้องกันความสั่นสะเทือน

การออกแบบและการผลิตกระบอกสูบ

ทีมวิศวกรของเราสามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ในการออกแบบ cylinders ทุกชนิดและทุกขนาด(ตั้งแต่ขนาด bore 10 mm. ถึงขนาดที่ใหญ่กว่า 650 mm.) ไม่ว่าจะเป็นการ welded, tie-rod, telescopic, fast feed และอื่นๆ โดยการออกแบบจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ OEM (Original Equipment Manufacturer)

การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมแซม

ทีมวิศวกรของเราสามารถในการแก้ปัญหาที่หน้างาน และซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฮดรอลิคส์ และนิวเมติคส์อย่างรวดเร็ว

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราสามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาของระบบไฮดรอลิคส์ และนิวเมติคส์ ทั้งงานที่เกี่ยวกับยานยนต์ น้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบระบบแบบ testing facilities อีกทั้ง work shop ของเรา ที่ทำให้เราสามารถทดสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์แบบแยกส่วนได้

Engineering Workshop

ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร สำหรับส่วน Workshop พร้อมกับเครื่องกลึง,  2 เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องเจาะ เครื่องทดสอบท่อ, อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก, เครนขนาดใหญ่ พื้นที่สำหรับการเชื่อม (รวมถึงสแตนเลส), พาวเวอร์ไฮดรอลิค อุปกรณ์ทดสอบแรงดันสูง วิศวกรของเรา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริการต่างๆตามที่ลูกค้าของเราต้องการ

การทดสอบและตรวจสอบการใช้งาน

การทดสอบการใช้งานและการทดลองระบบ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบว่าระบบและอุปกรณ์ทำงานได้ปกติหรือไม่ เพราะการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มผลิตผล

บจก. เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการลูกค้าในการติดตั้ง การทดสอบการใช้งานของระบบ การรายงานผลการทดสอบเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและสภาพของเครื่องจักร นอกจากนี้เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่เครื่องจักรพึงมี

การทดสอบสามารถปฏิบัติได้ที่หน้างานของลูกค้า หรือเราสามารถนำมาทดสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรา

การล้างและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการตรวจสภาพ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการตรวจสอบสภาพเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับระบบไฮดรอลิคส์ทั้งเก่าและใหม่ จากความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่ต่ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิคส์มีความดันสูง การปนเปื้อนมาก จึงต้องมีการล้างระบบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

การปนเปื้อนอาจจะเกิดจากน้ำมันสกปรก, ไม่มีตัวกรอง หรือเกิดจากการติดตั้งระบบไฮดรอลิคส์ใหม่ ทีมวิศวกรของเราสามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันได้โดยใช้อุปกรณ์การตรวจสอบที่ทันสมัยเช่น laster counters พร้อมกับช่วยแนะนำลูกค้าถึงวิธีป้องกันการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าระบบอุปกรณ์ไฮดรอลิคส์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ลดอัตราการหยุดทำงานของเครื่องจักร หรือdown times และลดอัตราหรือความถี่ในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคส์